KLUBBEN / REGNSKAB
xxx

REGNSKAB

 
     
Old Boys
Holstebro Golfklub
     
                        Regnskab for 2018/2019      
                   
                   
Indtægter       Udgifter        
                   
Kontingent kr. 19.400,00     Præmier   kr. 42.146,30    
                   
Matchfee   kr. 33.535,00     Gaver   kr. 620,95    
                   
Matchfee naboklubber kr. 1.460,00     Ping Cup   kr. 1.000,00    
                   
Lejeindtægt af bil kr. 6.900,00     Tilskud Torsten kr. 4.100,00    
                   
          Tilskud Christian kr. 100,00    
                   
          Leje af Bilier kr. 9.000,00    
                   
          Div. Møder   kr. 2.323,00    
                   
          Tilskud til mdl. Spisning kr. 5.290,00    
                   
          Årsafslutning      
          Julefrokost   kr. 5.330,00    
                   
Underskud kr. 8.615,25              
                   
Balance   kr. 69.910,25         kr. 69.910,25    
                   
                   
      Formue pr. 30.september 2019      
                   
      Beholdning primo   kr. 31.722,85      
                   
      Årets underskud   -kr. 8.615,25      
                   
      Bankbeholdning ultimo   kr. 23.107,60      
                   
                   
Holstebro, d. 1. oktober 2019              
                   
Eric Carlsen                
Webmaster Chr. Lindhardt  | Tlf.: 21140620 | chr.lindhardt@mail.dk